VAD ÄR FILMFÖRENINGEN BIO KONTRAST?

Filmföreningen Bio Kontrast i Arvika bildades 1993 och har under åren visat filmer som kompletterar de övriga filmutbudet i Arvika. Visningarna är öppna för alla men det finns möjlighet att lösa medlemskap i Filmföreningen Bio Kontrast. Medlemskapet är ett sätt för dig att visa att du stöder vår verksamhet och tycker att det är viktigt att det finns möjlighet att se filmer som kanske annars inte hade visats i Arvika. Bio Kontrast kompletterar det stora utbud av ny film som visas på Palladium i Arvika vilket innebär att Arvika stärker sin ställning som en stad som har ett stort och varierat kulturliv. Den medlemsavgift som kommer in används för att täcka en del av kostnaderna för att ta fram foldern och för annan marknadsföring.

e-post:   biokontrast.arvika@gmail.com

Medlemskap: Visningarna är öppna för alla men köp gärna Medlemskort i Filmföreningen Bio Kontrast (40:-/kalenderår). Medlemskortet köper du i anslutning till visningarna (inte i kassan) via Bio Kontrast Bankgiro 557-5766 eller genom                                 Swisch 123 27 276 75  (ange namn och e-postadress). 

Styrelse:

Ordförande: Ann-Christine Holmer 073-047 54 49

Kassör: Per Söderling 073-813 15 29

Sekreterare: Nils Eriksson 073-83 29 309

Bio Kontrast får stöd från Arvika kommun.